Chính sách vận chuyển

Phí vận chuyển có thể thay đổi với từng khu vực, nhân viên xử lý đơn hàng sẽ gọi điện trao đổi và thống nhất với khách hàng trước khi giao.