Tủ sách Công nghệ & Chuyển đổi số

Tủ sách Công nghệ & Chuyển đổi số

Big Data - Dữ Liệu Lớn

Big Data - Dữ Liệu Lớn

134.100₫ 149.000₫
(4)
Cuộc Cách Mạng Blockchain

Cuộc Cách Mạng Blockchain

269.100₫ 299.000₫
(5)
Giải Mã Bí Ẩn Thung lũng Silicon

Giải Mã Bí Ẩn Thung lũng Silicon

134.100₫ 149.000₫
(0)
Máu Bẩn

Máu Bẩn

215.100₫ 239.000₫
(5)
Nghệ Thuật Ẩn Mình

Nghệ Thuật Ẩn Mình

206.100₫ 229.000₫
(0)
Gián Điệp Mạng

Gián Điệp Mạng

206.100₫ 229.000₫
(0)
Platform Ứng Dụng

Platform Ứng Dụng

224.100₫ 249.000₫
(0)
Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

116.100₫ 129.000₫
(0)
Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

224.100₫ 249.000₫
(0)
Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

269.100₫ 299.000₫
(4,5)
Internet Của Tiền Tệ

Internet Của Tiền Tệ

179.100₫ 199.000₫
(5)
Dữ Liệu Nhỏ

Dữ Liệu Nhỏ

134.100₫ 149.000₫
(5)
Sản phẩm liên quan