Lãnh đạo & Quản lý

Lãnh đạo & Quản lý

The Strategist - Chiến Lược Gia

The Strategist - Chiến Lược Gia

143.100₫ 159.000₫
(0)
Nghề Nhân Sự Việt - Tập 2

Nghề Nhân Sự Việt - Tập 2

170.100₫ 189.000₫
(0)
Trải Nghiệm WOW

Trải Nghiệm WOW

143.100₫ 159.000₫
(0)

Mô tả danh mục

Các đầu sách về lãnh đạo và quản lý.

Sản phẩm liên quan