Con người & Văn hóa

CON NGƯỜI ALPHA

Thành công của Alpha được tạo nên từ con người Alpha, từ công sức lao động sáng tạo của mỗi Alphis, và những người lãnh đạo là những “viên gạch” đầu tiên. Muốn Công ty phát triển thì mỗi con người Alpha đều phải cùng:
- Chung chí hướng
- Chung niềm tin
- Chung hành động

NGUYÊN TẮC TRONG KINH DOANH - A.C.T.I.O.N

A là Active: tính chủ động. Chủ động nắm bắt công việc theo bổn phận mà không cần chờ phân công. Chủ động tìm tòi các cơ hội, phát hiện các vấn đề để triển khai, giải quyết một cách nhanh chóng nhất…

C có 2 chữ C:

- Creative: tính sáng tạo. Làm việc hiệu quả tức là không chỉ làm việc cần cù mà cần làm việc một cách thông minh. Tính sáng tạo giúp chúng ta rút ngắn thời gian triển khai một hoạt động lặp đi lặp lại. Nó cũng giúp chúng ta cải tiến sản phẩm, đổi mới quy trình, thúc đẩy các hướng kinh doanh mới theo hướng tối ưu.
- Cohesive: tính gắn kết. Gắn kết có hai khía cạnh. Thứ nhất là gắn kết trong đội ngũ: như một đội bóng, trong chúng ta có thể có một số ngôi sao nhưng sự thành công nhìn chung thường đến từ sự phối hợp, gắn kết của cả tập thể. Thứ hai là gắn kết với đối tác, khách hàng. Gắn kết với họ như thể những người bạn: họ có thể chia sẻ với chúng ta nhiều cơ hội hợp tác hơn cả những gì chúng ta trông đợi.

T là Touching: tính lay động lòng người. Xã hội của chúng ta đang vận hành dưới một cơ chế về cảm xúc: khách hàng mua sản phẩm nào đó vì cảm xúc mà sản phẩm ấy và những dịch vụ đi kèm khiến họ rung động; đối tác lựa chọn hợp tác với bên này hơn là bên khác vì cảm xúc trong lần gặp gỡ đầu tiên; xã hội lựa chọn tôn vinh tổ chức này hơn tổ chức khác vì sự khao khát của tổ chức đó trong việc mang lại những giá trị lớn lao và khác biệt cho cộng đồng. Chúng ta chỉ có thể lay động lòng người (khách hàng/cộng tác viên, đối tác, xã hội) khi chúng ta mưu cầu, nuôi dưỡng và phát triển khát khao kinh doanh các giá trị, đến mức biến nó thành một niềm tin của doanh nghiệp, và chúng ta truyền tải được niềm tin ấy cho mọi đối tượng mà chúng ta tiếp cận.

I là Ituitive: trực giác: Là một doanh nghiệp hướng đến kết quả, cho nên mọi hoạt động của chúng ta cần được đo lường bằng con số. Tuy nhiên, không phải khi nào các con số cũng giúp chúng ta đưa ra một đánh giá hay một quyết định đúng đắn. Nhất là trong các hoàn cảnh bấp bênh, bất trắc, mơ hồ hoặc chưa từng có tiền lệ, các con số phân tích, thống kê hầu như không có giá trị. Khi đó chúng ta phải dựa vào trực giác: đây là điểm đặc biệt của doanh nghiệp và những người làm kinh doanh so với nhiều lĩnh vực khác.


O là Objective: tính mục tiêu/mục đích. Kinh doanh luôn gắn với kết quả. Muốn có kết quả thì trong mọi công việc, chúng ta luôn cần xác lập các mục tiêu. Có xác lập mục tiêu rõ ràng thì chúng ta mới định hướng được cho các giải pháp/biện pháp để đạt được mục tiêu đó.

N là Nice: Dễ mến. Thái độ có ý nghĩa quan trọng: Trong tổ chức, thái độ quan trọng hơn năng lực. Thái độ dễ mến khiến việc gắn kết trong đội ngũ trở nên dễ dàng, thuận lợi trong mọi hoạt động phối hợp. Ngoài tổ chức, với khách hàng, đối tác và xã hội, thái độ dễ mến của nhân viên cũng như doanh nghiệp sẽ giúp hạn chế và dỡ bỏ các rào cản, trở lực trong quá trình kinh doanh và hợp táC.