Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn: 
1. Trở thành nhà cung cấp và phân phối nội dung, tri thức hàng đầu Việt Nam.
2. Trở thành đối tác, đại diện cho các tập đoàn xuất bản Quốc tế tại Việt Nam.
3. Áp dụng công nghệ cao vào vận hành, kinh doanh và sản xuất trong ngành xuất bản.

Sứ mệnh:
1. Trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành công nghiệp nội dung, tri thức tại Việt Nam.
2. Mang đến nhiều giá trị cho xã hội, cho độc giả, đi cùng với sự phát triển của giới trí thức Việt Nam, của các doanh nghiệp và độc giả Việt Nam.

Giá trị cốt lõi:
1. Tiên phong: Luôn đi đầu và tạo ra xu hướng. Không ngại thất bại và khuyến khích tinh thần dám nghĩ dám làm
2. Sáng tạo: Tạo ra sự khác biệt và mang đến sự phát triển. Không có giới hạn cho sự sáng tạo, cái tốt có thể tốt hơn.
3. Trí tuệ: Là những yếu tố mang lại giá trị cao nhất trong các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân đều không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức, xu hướng mới để phát triển bản thân và mang lại tri thức cho độc giả 
4. Kỷ luật: Là sự rèn luyện về tinh thần và tính cách của mỗi cá nhân tạo ra sự tự chủ và tuân thủ. Tại Alpha khuyến khích tinh thần tự giác, cam kết trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với trọng trách mình được giao, mỗi lời hứa đưa ra và đảm bảo hành động không mâu thuẫn với mục tiêu phát triển chung của tổ chức. Kỷ luật chính là nền tảng cho một hệ thống lành mạnh, có trật tự và quy củ.
5. Tận tâm: Tận tâm với khách hàng, tận tâm với công việc là triết lý hàng đầu của mỗi Alphis. Chúng tôi luôn lắng nghe để hiểu rõ nhất những yêu cầu và đáp ứng tốt nhất mong muốn của mỗi khách hàng.