Blog

(Có tất cả 164 bài viết)
Bài học từ những sai lầm của các CEO

Bài học từ những sai lầm của các CEO

Rất nhiều công việc đòi hỏi các CEO phải ra quyết định hàng ngày. Thậm chí người ta còn nói rằng nhiệm vụ chính của CEO là ‘ra quyết định’. Nhờ ra ...

Tin nổi bật