Blog

(Có tất cả 164 bài viết)
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí

Lẽ Phải Của Phi Lý Trí

Trong cuốn sách nền tảng của mình “Phi Lý Trí”, nhà khoa học xã hội Dan Ariely đã đưa ra những ảnh hưởng đa chiều dẫn tới việc con người đưa ra nhữ...

Định vị thị trường

Định vị thị trường

Hãy xem xét cụ thể ví dụ về HSR, một công ty truyền thông marketing hợp nhất ở Cincinnati, Ohio. Công ty có triết lý định vị mạnh đến mức đã được đ...

Tư duy sáng tạo khác biệt như thế nào?

Tư duy sáng tạo khác biệt như thế nào?

Sáng tạo khác với các hoạt động khác không chỉ ở sản phẩm đầu ra của nó, mà còn trong quá trình tư duy. Sáng tạo quyết định sản phẩm. Sáng tạo diễn...

Tin nổi bật