Blog

(Có tất cả 164 bài viết)
Phân loại chứng khoán

Phân loại chứng khoán

Chứng khoán theo thông lệ được chia thành hai nhóm: trái phiếu và cổ phiếu. Nhóm thứ hai được chia nhỏ thành cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông....

Tại sao mọi người mua hàng?

Tại sao mọi người mua hàng?

Mọi người mua các sản phẩm và dịch vụ để làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Kinh tế học cho biết mọi hành động mà bạn hoặc tôi thực hiện đều do thứ...

Công ty càng lớn càng khó quản lý

Công ty càng lớn càng khó quản lý

Do chúng ta đang nói về những thứ “to lớn” và các mối nguy cơ của “sự tăng trưởng”, sẽ rất hữu ích khi khám phá liệu “khao khát tăng trưởng mãnh li...

Tin nổi bật