Blog

(Có tất cả 164 bài viết)
Doanh nhân biến 40 USD thành 6 tỷ USD

Doanh nhân biến 40 USD thành 6 tỷ USD

Từ chiếc máy may của mẹ và 40 USD vốn khởi nghiệp, Daymond John đã xây dựng thành công doanh nghiệp có giá trị 6 tỷ USD. Daymond John, được biết đ...

Thành công đâu chỉ có tiền và quyền

Thành công đâu chỉ có tiền và quyền

Thành công đâu chỉ tiền – quyền: Không tiền, không quyền, không thành công là do một phần lỗi của số phận; nhưng có tiền, có quyền mà vẫn không thà...

Tin nổi bật