Blog

(Có tất cả 164 bài viết)
Hành trình đến với Đại dương xanh

Hành trình đến với "Đại dương xanh"

Năm 2005, "Chiến lược đại dương xanh" (Blue Ocean Strategy) đã được xuất bản để bàn về các chiến lược tạo lập thị trường, vô hiệu hoá sự cạnh tran...

Tin nổi bật