[Chuyển Động Kinh Doanh] Số 67 Điểm sách: Mindset Tâm lý học thành công

Ngày đăng: 25/05/2018 Viết bởi: Công ty Cổ phần sách Alpha

Từ “tư duy” trong tiếng Anh là #MINDSET, bao gồm hai chữ ghép lại MIND (trí óc) và SET (định sẵn). Từ điển Oxford American đưa ra định nghĩa cho khái niệm “tư duy” là: “Một hệ thống các thái độ quy tụ sẵn trong một cá nhân”. Tuy nhiên trong #Tâm_Lý_Học_Thành_Công, Tiến sĩ Dweck lại chỉ ra rằng: hệ thống thái độ của mỗi cá nhân không nhất định là được định sẵn. Tác giả lập luận rằng con người có hai hình thức tư duy: cố định hoặc phát triển.

Tư duy cố định là những người cho rằng tài năng và năng lực của mỗi cá nhân là cố định, bất biến. Nói các khác, bạn sẽ mãi là bạn, và số phận của bạn trong cuộc đời này tùy thuộc vào khả năng né tránh các thách thức và thất bại.

Ngược lại, những người có tư duy phát triển nhìn nhận khả năng bản thân như một dòng chảy, liên tục phát triển. Số phận cuộc đời họ dựa vào các trải nghiệm, mỗi trải nghiệm đều có những bài học được rút ra, đúc kết và là cơ hội tiến lên một nấc cao hơn chính họ ngày hôm qua.

Vậy bạn đang sở hữu tư duy nào? Liệu có thể thay đổi tư duy?

Tin nổi bật

Tin tức liên quan