THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT HÀNH CUỐN SÁCH “CUNG ĐÀN SỐ PHẬN”

Ngày đăng: 20/03/2018 Viết bởi: Công ty Cổ phần sách Alpha

Theo công văn số 15/NXBHNV cấp ngày 5/2/2018, cuốn sách ”Cung đàn số phận” do tác giả Kim Dung/Kỳ Duyên chắp bút tạm thời dừng phát hành để Nhà xuất bản Hội nhà văn thẩm định lại toàn bộ nội dung.

Việc thông báo dừng phát hành cuốn sách để tiến hành thẩm định nội dung được Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dựa trên tinh thần của công văn số 03/CXBIPH-QLXB, ngày 31 tháng 1 năm 2018, của Cục xuất bản in và Phát hành, do ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng kí, yêu cầu xem xét lại tính xác thực của một số chi tiết, sự kiện trong cuốn sách “Cung đàn số phận”, tác giả Kỳ Duyên/Kim Dung, do Công ty Alpha Books liên kết in và phát hành.

Vậy Alpha Books & Sống xin được thông báo tới toàn bộ quý vị độc giả được biết. Trong thời gian chờ kết quả thẩm định, chúng tôi sẽ không quảng cáo, phổ biến cuốn sách ‘’Cung đàn số phận” dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng thông báo
Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt của Alpha Books

Tin nổi bật

Tin tức liên quan