[Chuyển Động Kinh Doanh] Số 81 Điểm sách: Phản hồi hiệu quả trong 20 phút

Ngày đăng: 25/09/2018 Viết bởi: Công ty Cổ phần sách Alpha

Cuốn sách Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút thuộc bộ sách 20 Minute Manager do trường đại học Harvard đang nghiên cứu và giảng dạy.

Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút là cuốn sách hướng dẫn trao đổi thông tin về công việc với mọi người đúng cách và đúng lúc. Điều đó củng cố những hành vi tích cực giúp mọi người đạt được năng suất cao trong công việc...

Tin nổi bật

Tin tức liên quan