7 phương pháp đọc sách hiệu quả

Ngày đăng: 25/10/2018 Viết bởi: Công ty Cổ phần sách Alpha

Để hình thành phương pháp đọc sách, bước đầu các bạn nên áp dụng quy trình sau đây. Dần dần, trên cơ sở đó, các bạn có thể tìm được một phương pháp phù hợp. 

Tin nổi bật

Tin tức liên quan