Tủ sách Doanh nghiệp

Tủ sách Doanh nghiệp

Mô tả danh mục

Tổng hợp những đầu sách mỗi doanh nghiệp nên có để xây dựng tổ chức và phát triển tổ chức, nắm bắt xu hướng trên thị trường để tăng trưởng.

Bài viết liên quan

Sản phẩm liên quan