Công nghệ & Quy trình

Công nghệ & Quy trình

Dự Án Phượng Hoàng

Dự Án Phượng Hoàng

224.100₫ 249.000₫
(4,5)
Combo Cách mạng nền tảng

Combo Cách mạng nền tảng

672.300₫ 747.000₫
(0)
Nghệ Thuật Ẩn Mình

Nghệ Thuật Ẩn Mình

206.100₫ 229.000₫
(0)
Gián Điệp Mạng

Gián Điệp Mạng

206.100₫ 229.000₫
(0)
Platform Ứng Dụng

Platform Ứng Dụng

224.100₫ 249.000₫
(0)
Câu Chuyện iPhone

Câu Chuyện iPhone

251.100₫ 279.000₫
(5)
Phương Thức Amazon

Phương Thức Amazon

78.300₫ 87.000₫
(0)
Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

224.100₫ 249.000₫
(0)
Cuộc Cách Mạng Blockchain

Cuộc Cách Mạng Blockchain

269.100₫ 299.000₫
(5)
Big Data - Dữ Liệu Lớn

Big Data - Dữ Liệu Lớn

134.100₫ 149.000₫
(4)
Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

269.100₫ 299.000₫
(4,5)
Dữ Liệu Nhỏ

Dữ Liệu Nhỏ

134.100₫ 149.000₫
(5)
Siêu dự báo

Siêu dự báo

197.100₫ 219.000₫
(4,5)
Quản Trị Khách Sạn

Quản Trị Khách Sạn

125.100₫ 139.000₫
(5)

Mô tả danh mục

Công nghệ & Quy trình

Sản phẩm liên quan